Podpořte Karla Zitterbarta i tento víkend, 9. - 10. října 2020, ve 2. kole voleb do Senátu PČR!

Vážení voliči volebního obvodu č. 57 - Vyškov,

rád bych vám v první řadě upřímně za sebe, i za hnutí Starostové a nezávislí a Pirátskou stranu, poděkoval za zvolení do 2. kola voleb do Senátu PČR. Uskuteční se již tento týden, a definitivně rozhodne, kdo bude zájmy našeho volebního obvodu - v mém případě pak v oblasti dostupnosti a kvality zdravotní péče, a ochrany životního prostředí - z pozice senátora PČR následujících dlouhých 6 let hájit. Protože jsou výsledky 1. kola - v pozitivním slova smyslu - velmi těsné, rozhodne zřejmě každý jednotlivý hlas. Rád bych proto požádal vás, stejně tak jako vaše rodinné příslušníky, přátele a známé, ještě jednou o podporu. 

Zároveň bych vás rád pozval k osobním setkáním, která uskutečňujeme v tomto týdnu v obcích a městech našeho volebního obvodu. Rád vysvětlím svůj volební program, odpovím na vaše dotazy a poznám se s vámi osobně. Pro aktuální časy a místa setkání ve vašem městě nebo obci v tomto posledním předvolebním týdnu nás prosím kontaktujte přes Facebook nebo Messenger. 

Děkuji, Karel Zitterbart

Pro 2. kolo získal Karel Zitterbart širokou podporu nejen obyvatel, ale i lokálních a celostátních osobností 


Vít Rakušan - předseda hnutí STAN

Karla si vážím za jeho slušnost, zkušenosti a za to, že se upřímně zajímá a stará o lidi. Byl by to skvělý senátor. Volte s rozumem v hrsti, volte člověka, který nezmizí a bude se o vás zajímat i dál.

Mikuláš Bek - senátor STAN

Karel Zitterbart bude, pokud ho voliči zvolí, dobrým senátorem. Má bohatou profesní zkušenost a samostatný úsudek, což je potřebná kvalifikace pro Senát, který má být garantem kvality přijímaných zákonů.

Jana Krutáková - poslankyně STAN

Karel bude pro senát velkým přínosem. Jako stále praktikující lékař nebude odtržen od reality všedních dnů a každodenních starostí občanů. Bude tak moci přímo reagovat na potřeby regionu a společně s našimi krajskými zastupiteli usilovat o zlepšení zdravotnictví v kraji.

Jiří Kadeřávek - kandidát do Senátu za Brno - Město

Karel je velmi přátelský a empatický člověk, který se opravdu zajímá o problémy občanů. A takové lidi v Senátu potřebujeme. Má mou naprostou důvěru.

Jaroslav Štěrba - onkolog a ředitel FN Brno

Pana Zitterbarta znám více než 15 let, kdy jsme spolu pracovali na Klinice dětské onkologie. A jako člověk ze Šlapanic ho budu volit, protože si ho vážím daleko víc než řady profesionálních starších politiků.

Iveta Zodlová - obyvatelka Šlapanic

Pan doktor Zitterbart neslibuje, ale přijde, podá vám pomocnou ruku a co řekne, to vždycky splní. Má moji plnou podporu.

Michalea Trněná - starostka Šlapanic

Svým hlasem v 2. kole senátních voleb podpořím Karla Zitterbarta kvůli jeho lidskému přístupu. Stejně lidský je i jeho program pro Senát, kterým myslí na naše zdravotnictví a životní prostředí.

Miroslav Boháček - Starosta Bílovic nad Svitavou 

Ve druhém kole podporuji a půjdu volit Karla Zitterbarta. Věřím, že pokud uspěje, dokáže v Senátu podpořit témata otevřeného státu a smart city, která jsou nejen pro nás, starosty, velmi důležitá.

Ivo Bárek - současný senátor za obvod 57 - Vyškov

Ve druhém kole podporuji Karla Zitterbarta.

Josef Kachlík - místostarosta Vyškova

Karla Zitterbarta si velice vážím pro jeho odborné znalosti a spolehlivost, zároveň skromnost a velmi dobré charakterové vlastnosti. Proto ho budu volit i ve druhém kole senátních voleb a samozřejmě doporučuji jeho volbu všem mým přátelům a spoluobčanům.

Kdo je Karel Zitterbart, kandidát na senátora hnutí STAN s podporou Pirátské strany, ve volebním obvodu č. 57 - Vyškov


Lidé mě znají jako lékaře s lidským a svědomitým přístupem. Roky jsem se staral o ty nejvážněji nemocné děti - s nádory a vzácnými chorobami. Po celou dobu práce onkologa ve fakultní nemocnici jsem se zabýval též výukou na Masarykově univerzitě a výzkumem. Nyní vedu svoji ordinaci praktického lékaře, kde pečuji o přibližně tisíc dětí.

Roky jsem se staral o ty nejvážněji nemocné děti - s nádory a vzácnými chorobami. Dobře proto znám, co je realitou běžného dne i těch nejohroženějších rodin. 

Mé zkušenosti zahrnují mnoho příběhů. Osudy smutné, často však také i veselé a naplňující, s přesahem do sociálních služeb, pacientských organizací a podpůrných spolků. Dobře znám, co je realitou běžného dne i těch nejohroženějších rodin. 

Vždy proto budu hájit principy rovného přístupu ke zdravotní péči a zasadím se o takové kroky, které povedou ke stabilnímu a výkonnému zdravotnictví a férovým a fungujícím sociálním službám.

Cíl je jasný - šikovný dětský a praktický lékař v místě bydliště či v blízké obci, dobrý "oblastní špitál" v dojezdové vzdálenosti a specializované centrum v krajském městě. Nezbytná je podpora a rozvoj domácí péče, včetně hospicové a následné péče, a to i v odlehlých regionech.

Šikovný dětský a praktický lékař v místě bydliště či v blízké obci, dobrý "oblastní špitál", podpora a rozvoj domácí péče, včetně hospicové a následné péče, a to i v odlehlých regionech. 


"Pan doktor Zitterbart neslibuje, ale příjde, podá vám pomocnou ruku, a co řekne, to vždycky splní. 

Iveta Zodlová, Šlapanice

"Karla si velmi vážím, jako výborného dětského lékaře i člověka."  

Jaroslav Štěrba, ředitel FN Brno


A bez zdravé krajiny není možný zdravý život. Z pozice senátora proto budu hájit veškeré kroky, které povedou k respektu k přírodě. Z pohledu zákonodárce jde především o transparentní účast veřejnosti při ochraně krajiny, např. při projednávání studií o dopadech staveb na životní prostředí.

Plánů je hodně. Vím, co pro děti a jejich zdravou budoucnost udělat. Vím také, že práce senátora a dětského lékaře se nevylučují, a já zaručuji, že i v případě zvolení senátorem budu nadále pracovat částečně i ve své ordinaci. Každodenní kontakt s běžnými problémy lidí a pomoc je to, co mne naplňuje. Dovolte mi se i v Senátu řídit krédem "správná diagnóza, moudré řešení, obecný prospěch".

V regionu, ve kterém bydlím, je načase obrátit list a začít problémy aktivně řešit. Proto kandiduji v říjnu do Senátu za obvod č. 57 Vyškov. Budu velmi rád, když mě podpoříte a dáte mi svůj hlas. 

Děkuji, Karel Zitterbart

Jak by se Karel Zitterbart popsal 2-3 větami, jaký největší nesmysl o sobě slyšel, kdo je pro něj skutečnou autoritou nebo jaké jídlo má nejraději? 

Jaký je můj volební program a jakých změn chci jako senátor ve volebním obvodu č. 57 - Vyškov dosáhnout?

Můj volební program má ve volebním obvodu, ve kterém  sám žiji a vychovávám své děti, dvě priority. Zaprvé chci zlepšit dostupnost a fungování zdravotní péče, neboť především ve vzdálenějších místech našeho regionu je toto velkým problémem. Chci též podpořit vznik center porodní asistence a rozvoj domácí paliativní péče. Zadruhé chci přispět k lepší a důslednější ochraně přírody, hospodaření s půdou a nakládání s vodou, aby naše děti po nás převzaly krajinu v dobré kondici.

Dostupné zdravotní služby i v menších a odlehlých obcích

Jedním z největších problémů našeho regionu je nedostatek zdravotníků v menších městech a obcích. Z pozice senátora bych se na tento problém zaměřil a zavedl do praxe iniciativu Venkovský doktor. Tento projekt zatraktivní práci lékaře na venkově, zlepší spolupráci místních samospráv s krajskými úřady a zdravotními pojišťovnami a zároveň podpoří sdružené praxe více lékařů sdílejících prostory, vybavení a ordinujících na jednom místě.

Vyšší podpora péče o chronicky nemocné v domácím prostředí

Každý z nás si zaslouží důstojné a pokojné prožití svých posledních dní, týdnů a měsíců na tomto světě. Jako senátor bych usiloval o kvalitní legislativní a úhradové podmínky pro poskytování domácí paliativní péče. Rozvoj center této pomoci umožní dostupnější péči v domácím prostředí a ulehčí pacientům a jejich rodinám.

Aktivní péče o zdraví se musí vyplatit

Chodíte na preventivní prohlídky ke svému lékaři? Účastníte se preventivních programů k záchytu nádorových onemocnění? Pak se chováte zodpovědně, protože včas zachycený nádor je dobře léčitelný nádor, naděje na uzdravení vzrůstá a finanční náklady na léčbu též nemusí dosahovat astronomických výšek. Jsem toho názoru, že za účast v prevenci si každý zaslouží finanční bonifikaci, například vratkou na dani z příjmu. Chce to jen chytré legislativní řešení!


Karel Zitterbart o svém programu ve videu. Podívejte se!


Posílit lékařskou pohotovostní službu, reformovat praktické lékařství

V případě mého zvolení bych se zasadil o reformu praktického lékařství a pohotovostních služeb lékařů. Žlutý sanitní vůz záchranky nemá suplovat to, co lze vyřešit během dne v ambulancích. Sdílené praxe praktiků a dobře dostupná lékařská pohotovostní služba uleví výjezdům záchranné služby. Ušetřilo by se tím rozpočtu a bylo by zajištěno, že k opravdu akutním událostem dorazí sanitka co nejrychleji.

Podpora dopravy k lékaři pro seniory a rodiče s dětmi

V našem regionu, především v malých obcích, to má mnoho lidí k lékaři daleko. Z praxe víme, že některé obce či svazky obcí podporují dopravu k lékaři pomocí tzv. zdravotního taxi neboli mikrobusu, který pomáhá lidem z odlehlejších oblastí dostat se včas do zdravotnických zařízení. Navrhnul bych lepší rozdělení daní pro obce tak, aby se mohl tento dobrý nápad rozšířit do všech potřebných míst.

Krajská centra pro zdraví, zdravotní ombudsman

Práv pacientů a povinností poskytovatelů péče je v oblasti zdravotnictví spousta, dostupných informací málo. Pokud budu zvolen senátorem, navrhnu v každém kraji zřízení tzv. zdravotního ombudsmana, místa, kde budou mít občané možnost poradit se a informovat o svých právech při jednání s lékaři, nemocnicemi a pojišťovnami.

Každé dítě má jedinečný talent, který je třeba rozvinout

Jako pediatr vím, jak zázračné děti jsou. Každé dítě má svoji osobnost, specifické potřeby, silné i slabší stránky. Jako senátor se zasadím o to, aby dosažené vzdělání žáka a studenta nebylo v naší zemi tolik závislé na společenském postavení rodičů. Musí být dáno naplněním individuálních vloh dítěte. Na to je třeba zaměřit naši pozornost. Nepocházíme totiž všichni z toho nejpodnětnějšího prostředí. Jako zásadní proto spatřuji individuální přístup rozvíjející smysly a jazyk již u předškoláků, kteří mohou být ohroženi v počáteční fázi školní výuky. Též střední školy by měly nabízet větší možnost volby, prostupnost mezi studijními programy, dle nadání a píle studenta.

Podpora center porodní asistence

Budu se zasazovat ve veřejné debatě o vznik center porodnické asistence. Ideálně v již fungujících zařízeních, která se vyznačují pomocí a respektem, vstřícným a chápajícím přístupem k průběhu porodu, mámě a dítěti.

Zdravá krajina pro naše děti

Sucho v poslední dekádě značně devastovalo naši půdu a my si s tím nebyli pořádně schopni poradit. Vznikl tady určitý mýtus, že nejlépe nám v boji se suchem pomohou velké přehradní nádrže. Věda a praktická zkušenost nám ale říkají něco jiného - místo velkých betonových staveb by naše zásahy do krajiny měly být mnohem šetrnější a přirozenější. Řešením jsou tůně a rybníky, které lépe zadržují vodu, nebo obnovení starých obecních cest, které zabrání větru se volně prohánět krajinou a vysušovat ji. Z pozice senátora tedy podpořím vznik těchto projektů, abychom se už nemuseli strachovat jak o dobrou vodu, tak kvalitní půdu. Z pohledu zákonodárce pak jde především o transparentní účast veřejnosti při ochraně krajiny, např. při projednávání studií o dopadech staveb na životní prostředí.

Zadavatel: STAN / Zpracovatel: Ing. Alena Hanzelková